Gode råd om at skabe kunst og aktivisme

Kunstner og professor Leonidas Martin Saura, som er en del af gruppen Enmedio, har holdt et foredrag om ”Kunst og aktivisme” i Dansehallerne i København d. 19. september 2016, hvor han bl.a. fortalte om fem vigtige punkter, som er vigtige at forholde sig til, når man arbejder med kunst og aktivisme.

1) The Less you do, the Better – skab simple handlinger med et simpelt visuelt udtryk
2) Make Public your Private Thoughts – få dine indre tanker ud et fælles offentligt rum gennem kunstnerisk aktivisme
3) Any Ad can be an Ad about you – det er bedre at forsøge at ændre et symbol/tegn eller meningen med det end at ødelægge det
4) If you can act it out, It’s real – bryd med teatrets fire vægge og kom ud i virkeligheden. Hvis du vil have noget til at blive virkeligt, er du nødt til at komme ud med det.
5) Transform your Anger into Fun – brug kunst, leg og humor i aktivismen og demonstrationerne.

Enmedio – Kunst og aktivisme

Enmedio er en gruppe af visuelle folk (designere, fotografer, filmmagere, kunstnere), som arbejder kunstnerisk i kampen for en sag. De udvikler kollektive projekter i krydsfeltet mellem kunst og social aktivisme med formålet om at ville ændre verden ved at sætte fokus på sociale og samfundsmæssige problemer. De bruger bl.a. humor i deres kunstaktivistiske aktioner, som de udfører mange forskellige steder, f.eks. i banker eller byens offentlige rum.

Enmedio udfører en aktion i en bank i forbindelse med den økonomiske krise i Spanien. Læs mere om baggrunden for aktionen – og se flere af deres aktioner – på www.enmedio.info.
Enmedios aktion: Shut down Bankia

Terror

Hvad er terror? Hvordan definerer man forskellen på frihedskamp og terrorisme? Og hvad er forskellen på en terrorist, politisk aktivist eller frihedskæmper?
En af danmarkshistoriens mest omtalte straffesager er for nyligt blevet afsluttet. Nemlig sagen, hvor fire unge mænd endte med at blive frifundet for medvirken i terror ifm. Omar El-Husseins terrorangreb mod Krudttønden og Synagogen i København. Det til trods for, at de blev dømt for at bortskaffe den dræbte terrorists våben.
Læs om byrettens begrundelse for sin frifindelse af de fire unge mænds terrorhjælp.

Diskuter terrorbegrebet i en moderne kontekst. Start med at læse Kasper Lippert-Rasmussens debatindlæg og definition af terrorbegrebet i artiklen “Det er ikke svært at definere terrorisme”.

BZ-bevægelsen

Den markante BZ-bevægelse i 1980’erne, som var drevet af unge mellem 14-18 år i særligt København, er blevet et særligt aktuelt emne efter forfatter Peter Øvig Knudsens seneste bogudgivelse ”BZ – Du har ikke en chance. Tag den” er udkommet. Øvig beskriver bl.a., hvordan BZ-bevægelsen i slut 80’erne begyndte at udvikle sig til en radikaliserende gruppe, som rummede militante elementer i kampen mod politiet og staten.

Læs en anmeldelse i Politiken af Øvigs bog. Søg evt. selv videre efter andre artikler om emnet.

1) Undersøg BZ-bevægelsens bevæggrunde og formål for dens aktioner.
2) Diskuter, om man kan drage paralleller mellem BZ-bevægelsens bevæggrunde og aktioner med det Gavrilo Princip og hans venner udførte for godt 100 år siden mod daværende magtelite.
3) 
Reflekter over, hvilken betydning det har at gengive en historisk begivenhed i f.eks. bogform eller som drama i henhold til eksemplerne om 1980’ernes BZ-bevægelse i København eller Princips attentat i Sarajevo for 100 år siden.

 

Et opgør med asylsystemets professionelle distance og træge bureaukrati

I forbindelse med spørgsmålet omkring dansk flygtninge – og asyl politik i Danmark opstod bevægelsen Venligboerne. I den nu landsomfattende facebookgruppe, som deler flere undergrupper, har folk taget sagen i egen hånd. For en af medstifterne Mads Nygaard handler projektet om “at gør op med et stift system..”

Læs artiklen fra information 13. juni 2015: http://www.information.dk/536182 

Hun droppede gymnasiet for at drage i krig – link til artikel

I Information er der en interessant artikel om en ung kurdisk-dansk kvinde, der er rejst til Nord Irak for at forsvare sit folks område mod IS.

Hun siger bl.a. “Hvis det gør mig til en terrorist, at jeg vil forsvare mit liv via in ideologi, hvad gør det så ikke dem – altså de politikere, som vil forbyde mig retten til at komme herned -til?”

Læs artiklen her: http://www.information.dk/529793